15 Temmuz 2016...

2017-04-20 18:04:00

15 Temmuz 2016... - Vatana, Millete ve Ümmete ihanetin zirve yaptığı gündü… - İhaneti önleyen Millet iradesine sahip çıktı, bu ihaneti yapanlara karşı verilmesini istediği cezayı, içeride ve dışarıda hâlâ ihanete yeltenebileceklere ibret olacak şekilde meydanlarda haykırdı. Millet idam cezasını öngördü… Birileri çıktı çok haklı bu talebi sulandırmaya çalıştı. Ergenekon sürecinde idam cezası olsaymış, sonradan masum olduğu anlaşılıp beraat eden birçok insanın suçsuz yere idam edilmiş olacağından dem vurdu. Ergenekoncular da silahlı bir kalkışmaya teşebbüs etselerdi onlarda idam edilmeliydi. Fark bu kadar açık iken neden kafaları bulandırmak istiyorlar… Kaldı ki Ergenekon sürecinde yaşananlar Kamu Vicdanında tam olarak aklanmış değil hâlâ… - Yakalanan hainlerin bazıları bunun bir tatbikat olduğuna dair savunmalar verdi. Tatbikat diye yola çıkanlar masum halka ateş açtılar, kamu binalarını bombaladılar/ateş altına aldılar, devletin diğer bir silahlı kuvveti olan Polisleri hedef aldılar… 250’ye yakın Şehit var, binlerce yaralı, vahşetin boyutlarını kayıt altına almış on binlerce kamera kaydı… - Birileri çıktı bu bir askeri darbe değil çünkü emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşmedi dedi, önceki yapılmış darbeleri haklı göstermek, bundan sonrası için de yapılacak bir emir komuta zincirli darbenin meşru olacağını ima edercesine… Milli iradeyi sınırlamaya çalışan silahlı/silahsız her türlü eylem, fikir bir darbedir oysa... İster askeri kanattan gelsin, isterse sivil kanattan… - İstihbaratınız çökmüştü hadi… Yüzlerce tank, zırhlı araç, asker tüm vatan sathında caddelerde sokaklardaydı da Mobeselerinize, Kent Güvenlik Sistemle... Devamı

Fotoğraf

2016-05-16 11:29:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

Okul Servis Ücretlerinde Yolsuzluk

2015-09-27 23:13:00

Okul Servis Ücretlerinde Yaşanan Yolsuzluklar, Vurgun... Tıkla... Devamı

Türk Polisinin Hali ...

2015-09-20 22:20:00

Türk  Polis Teşkilatının Hali... Tıkla ... Devamı

Çözüm Süreci ile Ne Amaçlanıyor?

2015-08-24 12:00:00

Çözüm Süreci ile Ne Amaçlanıyor?                Memleketimde bu günlerde her yerde davullar zurnalar çalıyor... Çözüm süreci başlatılmış ve barış gelecekmiş. Barış... Kulağa hoş geliyor... Tabii ki haksız yere insanlar ölmesin, öldürülmesin, bunu herkes ister... Bu barışı sağlayacak zemin ne yönde hazırlanıyor? Nelerden etkileniyor, kimleri gözetiyor veya kimleri hor görüyor... İnsan olmanın onuru gereği yaratılıştan gelen bireysel, toplumsal haklar sahibine tabi ki iade edilmeli... Ancak bütün bunlar yapılırken amacını aşarak birlik ve beraberliği, kardeşliği kökünden sarsacaklara... Küllerinden yeniden doğmuş ve hakkı hakim kılıp, tüm dünyada huzur ve barışı sağlamak gibi yüce bir davaya yeniden gönül vermiş bu milleti hedefinden şaşırtacaklara... Yaşanacak yeni karmaşalarda ülkenin maddi manevi zenginliklerini iç etme sevdasındakilere... Bunlara kim mani olacak? Kısaca hakkaniyet gözetecek teraziyi kim kuracak? İşte O Hakkaniyet Terazisini yine bu Millet kurmalıdır. Milletin top yekun iradesi azınlık hin düşüncelere, basit çıkar hesaplarına yeğlenemez... Terörden en fazla zarar gören kesim belli, bölge belli, şehir belli... Ancak bu güne kadar terör mağduru insanların terörü durdurma adına iradelerini ortaya koyacak, bunu sürdürecek gücü yoktu... Millet, iradesi ile kısmende olsa idareyi ele alıp, kendisini cenderede ufalayan tüm ideolojik hataların yaralarını sarmaya başlayınca, yılanın da kuyruğu koparılınca terörden mağdur olan kesimlerle birlikte: - Artık barış istiyoruz diyebilmiş... Halklara dayatılmış ideolojik zulümlere karşı geliştirdiğiniz çözüm süreciniz bu milletin tamamına uygulanan imha, asimilasyon, başkalaşım projelerinin t... Devamı

HASTALARIN KAN İHTİYACI

2015-05-15 11:22:00

HASTALARIN KAN İHTİYACI İhtiyaç halinde aranan kanın bulunması insan hayatının olmazsa olmazıdır. Aranan kanın mevcut olmadığı belirtilerek hasta ve yakınlarından temini istenir. Sağlık problemi sonrası kan ihtiyacının doğması büyük bir endişeye sebep olur. Bu endişe hasta ve hasta yakınları üzerinde psikolojik bir yıpranmaya neden olur. Oysa bu talep zorlayıcı, mahkûm edici olmamalıdır. Talep; aranan kan bizde/ ……. yerdeki kan merkezinde mevcut, ancak yakınlarınızdan temini de mümkün olabilir… şeklinde yapılmalıdır. Kişi kanın temininde önceliği zaten akrabalık bağları olan yakınlarına verecektir. Aranan kanı temin edemeyen hasta ve yakınları kapı kapı dolanarak, ezilmişliğe, çaresizliğe itilmemelidir. Sağlık kurumlarının her biriminin ayrı kan bankaları vardır. Bu kan bankaları da birbirinden bağımsız olarak hareket ederler. Bilgi çağının gerekleri işletilmez çoğu zaman. Oysa her kan bankasında mevcut materyal veri bilgileri merkezi sistemle paylaşılsa, aranan kanın nerede olduğu, nereden, nasıl temin edilebileceği anlık öğrenilebilir. Hatta ana merkezler oluşturularak tüm kan materyalleri buralarda depolanarak, ihtiyaç halinde buralardan temini mümkün kılınabilir. Sağlık bakanlığı vatandaş, kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde yürüteceği kan bağışı kampanyaları ile il veya bölgelerinde kan stoklarını güncelleyebilmelidir. İyi bir organizasyonla, az bulunan kan gruplarına yönelik bağışçılar üzerinde özel bir çalışma yapılmalıdır. Her hâlükârda ihtiyaç halindeki kan ve kan ürünleri her an hazır halde tutulabilmelidir. Yeterli bağış yok mazereti kabul edilemez. Teşvik için gerekli her yöntem kullanılmalıdır. Duyarlı bir vatandaş sık sık kan bağışında bulunuyor ve kendisinin veya bir yakının ihtiyacı anında kan bankalarından kanı para ile ... Devamı

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ YERLERİ

2015-05-15 11:18:00

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ YERLERİ   Alkollü içki satışı yapılan ticarethanelerin, konut binaları altındaki dükkânlarda faaliyet göstermelerinin önüne geçen yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Bu işyerleri her ne kadar mevcut yasal mevzuat çerçevesinde, bazı kurallara göre faaliyet gösteriyor olsa da, bu kuralların çoğu zaman hiçe sayıldığı ve çevresine büyük huzursuzluk ve rahatsızlıklar verdiği aşikârdır. Yaşanan sıkıntılar akademik çalışmalarla irdelenmeli ve bu konuda, adli ve idari mercilerde devam eden bilinen husumetlerle, gizli husumetlerin boyutları gözler önüne serilmelidir.   Bu tür ticarethaneler bağımsız işyerlerinde ve büfelerde, çarşı komplekslerinde faaliyet göstermelidir. Neden mi? Çalışma kurallarına uyma konusunda birçoğu ister istemez sınırları aşarak; kapatma saatlerine uyulmuyor, işyeri içerisinde alkol alınması için özel gizli bölümler inşa ediliyor ve buralarda her türlü rezalet sergileniyor, alkollü şahısların pervasızca hareketleri önlenemiyor, abone müşterilerin birikmiş borçlarından kaynaklanan alacak verecek münakaşalarının önüne geçilemiyor. Bu olaylar vatandaşın konut binaları altında yaşanıyor ve istirahat, huzur, güvenlik konularında toplumsal barışı zedeliyor. Market, bakkal, gazete bayii vs. perdelemeler sonucu hiç değiştirmiyor. Daha vahimi var… Çocuk ekmek almak için uzanıyor ve hemen yan raflarda sıralanmış alkol şişeleri ile her gün göz göze… Vatandaş temel gıda maddeleri için alışverişte ve yan raftaki sinsi tehlike her an başucunda…  Reklamın alası bu işte…   İdeolojik yaklaşımlarla bu istek ötelenmemelidir. Amaç istendiği anda vatandaşın... Devamı

DÜNYA GÜNDEMİNDE TÜRKİYE GERÇEĞİ

2015-05-15 11:13:00

  DÜNYA GÜNDEMİNDE TÜRKİYE GERÇEĞİ   Kıbrıs’ın doğal kaynakları da dahil, konumundan kaynaklanan yapısı üzerinde Türkiye’nin bir hak iddiası söz konusu değildir. Devlet olarak Türkiye Cumhuriyetinin, Kıbrıs üzerinde bir tahakküm kurma iddiası da yoktur. Ancak ortak bir yaşam ve gelecek üzerinde anlaşmaktan başka çıkar yol bulamamış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Halklarının gerek Kıbrıs gerekse Türkiye üzerinde, hatta bu ortaklığın çıkarı adına dünyanın neresinde olursa olsun hak iddialarının olması son derece doğaldır. Ayrı devletlerde olsalar da halkların çıkarlarının etkileşim içerisinde olması da zorunluluk arz eder. Yani İran Halkının, Yunan Halkının, Suriye Halkının, Bulgar Halkının, Ermenistan Halkının, Rusya Halkının, Azerbaycan Halkının… çıkarları, paylaşılan ortak değer ve ortak bölge, anlaşma sağlanmış gelecek vizyonları, çatışma sahaları… gibi nedenlerle Türkiye Halkının çıkarları ile etkileşim içerisindedir. Bu etkileşimler içerisindeki Milletler, mevcut durumunu koruma veya iyileştirilme, geleceğini teminat altına alma ülküsü ile; sonu olmayan, her türlü mücadeleyi sürdürmek, her türlü fedakârlığı göstermek zorundadır. Bu mücadele azmini kırmaya yönelik onlarca felaket senaryosu sürekli gündemde olacaktır. Çünkü iyi ile kötünün mücadelesi, çıkar çatışmaları daimdir. Devleti oluşturan halkların birlikte mücadele azimleri sürecek, bu azim sayesinde devletin, vurucu gücü de dahil tüm faaliyetleri şekillenecek, tarih de ancak mücadele azmi yüksek milletlerin hatıratını yazacaktır. Aksi halde o devletin ve bünyesindeki millet topluluğunun geleceği zora girecek... Devamı

Kadın, Kadına Şiddet ve Kadın İstihdamı

2015-05-06 10:32:00

          Kadın, Kadına Şiddet ve Kadın İstihda mı Kadına Şiddet... Tek başına toplumun bir yarası gibi gösterilmeye çalışılan, hastalıklı bir bakış açısı ile hemen her kesim tarafından üzerinde kafa yorulan, toplum üzerinde sonucu tahmin edilemez tahribatlara yol açabilecek onlarca sakat çözüm yollarının üretildiği bir travma... Toplum içerisinde statüsü ne olursa olsun her kes şiddete maruz kalabilmektedir bu ülkede. Öğretmen, Doktor, Avukat, Bakkal, Polis, Trafikteki Sürücü, Çocuk, Sporcu, Taraftar… Çözüm adına kadına dokunulmazlık zırhı giydirilerek ne amaçlanıyor... İnsan sosyal bir yapı ile donatılarak yaratılmış bir varlık sonuçta. İnsanın doğasında toplumun genel yapısını yansıtan hal ve davranışları tekrar etmek var. Kavga eden, küfreden eden, bilinmeyenden uzak duran, ani refleks hareketlerde bulunan, ağlayan, tahrik eden, küsen, kandıran, aldatan, seven, âşık olan, korkan, yaralayan, öldüren... Neden ve sonuçları bilinen veya bilinmeyen davranışlar sergileyen bir varlıktır insan. Şiddetin her türlüsü ile mücadele amaç olmalıdır. Burada kadın ön plana çıkartılarak, çocuğa, diğer üçüncü şahıslara, kediye-köpeğe, ağaca vs. varlıklara yapılan şiddetin bir anlamda meşru gösterilmesi son derece yanlıştır. Her neye karşı olursa olsun, şiddete başvurmak ilkelliktir, eğer bu şiddet olgusu sistematik bir hal alabiliyor ise işte o zaman durum daha vahimdir. Kadın aile içerisinde eştir, annedir yani her şeydir. Kadına şiddet ve kadın istihdamına yönelik öne sürülen çözüm yollarından birçoğu, kadının aile içerisindeki bu statüsünün temelden sarsılacağı, aile ... Devamı